Skip to main content

Gezondheid & Natuur

Seven Waves heeft een uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van natuur, groene ruimte en gezondheid.

Seven Waves heeft een uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van natuur, groene ruimte en gezondheid, zowel wat betreft het managen van strategische en operationele processen, onder meer als directeur Nature For Health, domein-coordinator Gezondheid van Agenda Natuur-inclusief, en landelijk programmaleider Groene GGZ, als het (helpen) ontwikkelen en uitvoeren van projecten en initiatieven die natuur en gezondheid versterken, zoals Natuur op Recept (voor de eerste lijn), Helend Landschap en Groen voor de Zorg.

Hiervoor werkt Seven Waves samen met stichtingen, zorgsector, gemeenten, bewonersinitiatieven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en internationale organisaties.

In 2020 – in het hart van de coronapandemie – complimenteerde de directeur-generaal van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de Nature For Health president en NFH Executive Rob Wolters in een publieksvideo voor het initiatief “Healing Landscapes”, waarbij hij stelde, in lijn met ons voorstel, dat natuur prioriteit nummer 1 moet zijn bij maatschappelijk herstel van de coronapandemie.

Heeft u ambities of uitdagingen op het vlak van de relatie gezondheid, duurzaamheid en natuur? Neem graag contact op.

Andere diensten bekijken

Natuur, groene ruimte en gezondheid

Contact Opnemen

Gezondheid & Natuur Ervaring

Voorbeelden

 • Executive (Directeur) Nature For Health Foundation (www.nfhfoundation.com)
 • Domein coördinator Gezondheid – Agenda Natuur-inclusief
 • Lid van de Raad van Commissarissen van BuurtzorgT 
 • Opsteller Business plan voor professionalisering Nature For Health
 • Landelijk programmaleider NFH Natuur op Recept – gericht op de eerste lijn) (www.natuuroprecept.nl)
 • Landelijk programmaleider Groene GGZ (NFH/IVN)- gericht op het integreren van natuur in de geestelijke gezondheidssector, met accent bij – momenteel – 15 groene voorlopers (GGZ instellingen) (www.groeneggz.nl)
 • NFH projectleider Passie voor mensen en groene woonzorgparken, ‘s-Heeren Loo (de grootste aanbieder van verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland)
 • Projectpartner Groene voor de Zorg, wetenschappelijk project gecoördineerd door VU-Amsterdam gericht op het integreren van natuur/groen in en om zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen
 • Bijdragen aan internationale artikelen en boeken over gezondheid en natuur, waaronder het artikel “Nature on our Urban Minds” (voor IUCN – World Conservation Union) en het boek “Solutions for development challenges” (hoofdstuk over “health”)
 • Projectleider Helend Landschap en Helend Landschap Dagen 2020 en 2021, met nationale en internationale seminars over natuurinclusieve gezondheid
 • Ondertekenaar en coördinator namens NFH van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0.
 • Co-voorzitter van het congres Natuur en Mentale Gezondheid, 2021.
Andere ervaring bekijken

Inspirator, verbinder en manager

Contact Opnemen

Wie ben ik?

Ik ben Rob Wolters, inspirator, verbinder en manager, en werk al een aantal decennia met passie aan het vormgeven van nieuwe maatschappelijke en economische paradigma’s, verbindingen, innovaties en partnerschappen, waarin natuur en duurzaamheid centraal staan. Zowel nationaal als internationaal.