Skip to main content

Natuur & Innovaties

Seven Waves is gespecialiseerd in natuur en natuurgerichte innovaties, inclusief “ecosysteemdiensten” en “nature-based solutions”. Seven Waves kan buigen op een jarenlange ervaring met natuur en natuurgerichte innovaties in Nederland en bijna alle landen van Europa. Zo stond ik aan de wieg van OPPLA, het Europese platform voor natuurgerichte oplossingen. Ook had ik een belangrijke rol in de EU onderhandelen wat betreft de EU Habitatrichtlijn, met Natura 2000.

Al deze ervaring stelt Seven Waves graag beschikbaar voor haar klanten en partners.

In 2023 ben ik – parttime – domeintrekker Gezondheid van Agenda Natuurinclusief geworden, met als opdracht een boost te geven aan natuurinclusieve gezondheid.

Andere diensten bekijken

Gespecialiseerd in natuur

Contact Opnemen

Natuur & Innovaties Ervaring

Voorbeelden

  • Schrijver en lid van het projectteam Natuurbeleidsplan en van het Programma Internationaal Natuurbeleid en het Actieplan Natuurbeheer Midden- en Oost-Europa, van het Rijk
  • Plaatsvervangend delegatieleider Conventie van Biologische Diversiteit (CBD) en coördinator voor de Europese partijen van de CBD;  
  • Mede-initiatiefnemer tot het EECONET Action Fund, resulterend in veiligstelling van 170.000 hectare natuurgebied in Oost-, Midden- en Zuid-Europa
  • Mede-initiatiefnemer van het ‘Pan-European Ecological Network, inclusief kartering van dat netwerk 
  • Projectleider van grootschalige bescherming- en herstelprojecten, zoals Duna – Drava Kopacki Rit
  • Projectdirecteur Local Biodiversity Action Planning in the Western Balkans, gericht op het vergroenen van 15 gemeenten in 5 Balkanlanden
  • Mede-initiatiefnemer en eerste directeur van Oppla EEIG, international hub of nature-based solutions
  • Projectleider van ‘1001 verhalen – de kracht van duurzaam toerisme’, organisator van gelijknamig nationaal congres en eerste penvoerder van het inspiratiedocument “De kracht van duurzaam toerisme”
Andere ervaring bekijken

Inspirator, verbinder en manager

Contact Opnemen

Wie ben ik?

Ik ben Rob Wolters, inspirator, verbinder en manager, en werk al een aantal decennia met passie aan het vormgeven van nieuwe maatschappelijke en economische paradigma’s, verbindingen, innovaties en partnerschappen, waarin natuur en duurzaamheid centraal staan. Zowel nationaal als internationaal.