Skip to main content

Management

Management en interim-management en facilitatie van seminars en congressen

Seven Waves is zeer ervaren in management van complexe processen en organisaties op het vlak van duurzaamheid in al haar breedte. Samen met management en medewerkers van organisaties worden sterke en zwakke punten in beeld gebracht, de passie van mensen geheractiveerd. En waar gewenst worden plannen ontwikkeld met strategische en operationele doelstellingen. Seven Waves heeft een uitgebreide ervaring met het voorzitten en faciliteren van bijeenkomsten, seminars, en congressen, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Centraal staat daarbij het creëren van een goede en open sfeer, en het mogelijk maken van dialogen en uitwisseling van meningen en ervaringen.

Andere diensten bekijken

Management en facilitatie

Contact Opnemen

Management-ervaring

Management en interim-management en facilitatie van seminars en congressen

Ik beschik over bewezen capaciteit als manager en interim-manager van (inter)nationale organisaties, initiatieven en verbanden. Ik heb gewerkt in kennisinstellingen en de wetenschap, bij de overheid en in bedrijven. Ik kan een grote diversiteit van mensen en organisaties met elkaar te verbinden en motiveren om gezamenlijk hetzelfde doel na te streven.

Voorbeelden

Lid, Raad van Toezicht Natuurmuseum Brabant

Januari 2021 – heden

Executive, Nature For Health Foundation

2019 – heden

Bestuurslid/Interim-manager, Nature For Health Foundation

Maart 2018 – 2019 

Nature For Health (NFH) is een internationale organisatie gericht op bevorderen van de relatie natuur en gezondheid. NFH is ervan overtuigd dat de natuur en natuurlijke interventies ons helpen bij het verhogen van de kwaliteit van leven met een reductie van zorgkosten. Om te bepalen hoe we groen daadwerkelijk zó toe kunnen passen dat het optimaal bijdraagt aan het mentale en fysieke welbevinden van mensen, stimuleert de stichting zowel onderzoek als realisatie in de praktijk.

Voorzitter Stuurgroep “Biodiversiteit Werkt” NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en Ministeries van EZ/LNV

2014 – maart 2018 |

Het Onderzoeksprogramma ‘Biodiversiteit werkt’ is in 2010 van start gegaan en in 2018 afgesloten. Het was gefinancierd door het ministerie van LNV (1.25 M€) en NWO 2.4 M€. Het omvatte veertien projecten, acht aio’s en zes postdocs. Zij deden onderzoek aan drie thema’s: dynamische natuur, ecosysteemdiensten en ruimtelijke schaarste. Bij elk project waren vanaf de aanvraag een of meerdere stakeholders/eindgebruikers betrokken. De Stuurgroep was het besluitvormend orgaan.

Managing Director Oppla EEIG

2016 – Februari 2018 |

Oppla EEIG is een ‘knowledge hub about ecosystem services, natural capital and nature-based solutions’, opgericht door +60 universiteiten, onderzoeksinstellingen, agentschappen en bedrijven.

Oprichter, Chief Executive en lid van het bestuur van EEIG Land & Sea Group

2009 – heden (wat betreft bestuurder)

De Land & Sea Group is een internationale organisatie die netwerken en expertise op het vlak van land en zee samenbrengt, en impulsen geeft aan duurzaamheid en circulaire economie.

Executive Director ECNC (Foundation ECNC-European Centre for Nature Conservation)

1997 – 2018 |

ECNC was een onafhankelijk Europese biodiversiteitscentrum voor duurzame ontwikkeling, gericht op het bevorderen van een mooi Europa, gezonde natuur en duurzame economie.

Plaatsvervangend Hoofd / Europa-coördinator Internationale Zaken Natuur, Bos en Biodiversiteit, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV)

Was met name verantwoordelijk voor EU-coördinatie, Programma Natuurbeheer Oost- en Midden-Europa, Pan-Europees Ecologisch Netwerk, Programma Internationaal Natuurbeheer, en inbreng Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud.

Andere ervaring bekijken

Inspirator, verbinder en manager

Contact Opnemen

Wie ben ik?

Ik ben Rob Wolters, inspirator, verbinder en manager, en werk al een aantal decennia met passie aan het vormgeven van nieuwe maatschappelijke en economische paradigma’s, verbindingen, innovaties en partnerschappen, waarin natuur en duurzaamheid centraal staan. Zowel nationaal als internationaal.