Skip to main content

Internationaal

Effectief nationaal en internationaal netwerk op het vlak van duurzaamheid, circulaire economie, natuur en cultureel erfgoed

Seven Waves heeft een zeer uitgebreid en effectief nationaal en internationaal netwerk op het vlak van duurzaamheid, circulaire economie, natuur en cultureel erfgoed. Daarbij wordt een aanpak gekozen die concrete resultaten creëert en die toegang biedt tot verdere gedachtewisseling en acties. Seven Waves weet hoe intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties werken, waaronder EU en VN. Seven Waves heeft  contacten in de meeste landen van het bredere Europa (inclusief Rusland en Turkije).  Heeft u ambities of uitdagingen met een internationale context, neem gerust contact op. 

Andere diensten bekijken

Grote internationale ervaring

Contact Opnemen

Internationale Ervaring

Met mijn uitgebreide ervaring op het vlak van internationale samenwerking en lobby heb ik een effectieve aanpak ontwikkeld waar het gaat om het bereiken van doelstellingen in internationaal verband. Mijn netwerken bij intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties zijn omvangrijk. 

Voorbeelden

  • Kennis en ervaring met betrekking tot internationale samenwerking, conflict-hantering en stakeholder-benaderingen; 
  • Groot netwerk in Europa op het vlak van duurzaamheid en natuur, onder meer in de Europese Commissie en het EU Comité van de Regio’s; 
  • Coördinator van zogenoemde leernetwerken op het vlak van agro-biodiversiteit en “regions & biodiversity”;
  • Organisator van internationale initiatieven op vlak van duurzaamheid en groen;
  • Organisator van congres 1001 verhalen – de kracht van duurzaam toerisme, en opsteller van inspiratiedocument op vlak van duurzaam toerisme 
  • Voorzitter en facilitator van verscheidene congressen en workshops.
Andere ervaring bekijken

Inspirator, verbinder en manager

Contact Opnemen

Wie ben ik?

Ik ben Rob Wolters, inspirator, verbinder en manager, en werk al een aantal decennia met passie aan het vormgeven van nieuwe maatschappelijke en economische paradigma’s, verbindingen, innovaties en partnerschappen, waarin natuur en duurzaamheid centraal staan. Zowel nationaal als internationaal.