Skip to main content

Wie ben ik?

Rob Wolters

Inspirator, verbinder en manager

| Van visie tot actie | Natuur & natuurgerichte innovaties | Circulaire economie transities | Gezondheid & Natuur

Een nieuwe wereld

We leven in een wereld vol schoonheid, maar ook vol veranderingen. Een wereld waar oude paradigma’s niet meer werken en die – mede daardoor – soms beangstigt.
Een wereld met parallel lopende grote transities op het vlak van natuur en landbouw, klimaat, circulaire economie, energie, gezondheid en maatschappelijk transformaties. Een wereld waar mensen, organisaties en bedrijven nieuwe vormen van verankering en vervulling zoeken.

Ik ben Rob Wolters, inspirator, verbinder en manager, en werk al een aantal decennia met passie aan het vormgeven van nieuwe maatschappelijke en economische paradigma’s, verbindingen, innovaties en partnerschappen, waarin mens, natuur en duurzaamheid centraal staan. Van lokaal tot internationaal.

Inspirator, verbinder en manager

Contact Opnemen

Mijn doel en passie

Dit motiveert mij: werken aan een duurzame, gezonde wereld waarin mensen, natuur en cultureel erfgoed volledig gerespecteerd worden, op alle mogelijke manieren.

Mijn kracht

Ik heb uitgebreide kennis op het vlak van natuurinclusiviteit, gezondheid, circulaire economie, natuurgericht ondernemen en transitieprocessen én bezit grote netwerken op die vlakken in Nederland en Europa.

Mensen die mij kennen, omschrijven mij als een open, toegankelijk persoon; een verbinder, zowel op visionair als praktisch vlak.

Ik ben sterk in interdisciplinaire en praktisch toepasbare natuurinclusieve concepten met directe toepassing in de praktijk van beleid, bedrijven, instellingen en overheid.

Ik ben goed in het samenbrengen en motiveren van een grote diversiteit van mensen, organisaties en initiatieven in gezamenlijke en wervende visies en initiatieven. Het motiveert mij in hoge mate om te helpen om positieve energie en vertrouwen te creëren. En om die energie en dat vertrouwen daarna om te zetten in concrete acties. Van woorden naar daden. Daden die worden gedragen door mensen. Daden die inspireren tot nieuw daden en nieuwe vormen van vertrouwen.

Door mijn ervaringen met het werken in en met vele landen en vele organisaties, overheden en bedrijven spreek ik de taal van vele sectoren, van beleid, natuurinclusief, gezondheidssector, industrie, landbouw, visserij en vrijetijdseconomie. Ik help uitdagingen op het vlak van beleid, natuur, gezonde leefomgeving en duurzaamheid en circulaire aanpakken te vertalen in hanteerbare begrippen.

Wat is mijn aanpak?

Aansluiting bij de core business en beleving en taal van de organisatie of het bedrijf waarmee ik samenwerk staat bij mijn aanpak centraal. Vertrouwen creëren is daarbij essentieel.

Als economische ontwikkeling en winst de “driving factors” zijn, dan creëer ik situaties waar duurzaamheid, sociale innovatie en markt elkaar versterken. Als natuur(inclusief) centraal staat, help ik natuur in het centrum van de aandacht te brengen en nieuwe bestaansmodellen te ontwikkelen.

Als het gaat om beleidsontwikkeling en – implementatie, zorg ik ervoor dat dat beleid gaat leven bij de doelgroepen. En dat beleid praktijk wordt.

Sevenwaves, van visie tot actie.

Contact Opnemen

Zeven Golven

De zee is vol van golven. Golven die bewegen, de zee laten schitteren, golven die tegen elkaar botsen, en golven die op de kust stranden. De zee zou de zee niet zijn zonder golven. Ze geven beweging, spanning, rust, ze zijn boodschappers van verandering. Zes golven hebben zich al vereeuwigd in het boek van het leven en de zevende zal hetzelfde lot ondergaan.

De eerste van die golven was een scheppende golf. Zij was de moeder van alle golven. De tweede golf duwde de eerste levensvormen het land op, en vertelde ze dat zee en land onafscheidelijk blijven. De derde golf speelde in het midden van de oceaan met andere golven, en bleef daar. Ze was perfect en vol schoonheid.

De vierde golf was immens, crashte met geweld op de kust, en veranderde de kustlijn voor altijd. De vijfde golf zag de eerste mensen langs de zee lopen en droeg hun eerste vaartuig. De zesde golf, diep blauw en bruisend, verloor haar kracht in kunstmatige dijken en menselijk afval.

De zevende golf is nog tot volle wasdom aan het komen. Het is een golf die ons op een hoger plan kan brengen, en mens en natuur weer samen kan brengen.  Geven we de zevende golf ruimte om golf te zijn? Of ontdoen we haar van alle luister? Luisteren we naar het geluid van de zeven golven in ons?

Ze vertellen ons dat beweging inherent is aan het leven. De kunst is om de golf te kiezen die bij je leven past, of, als je wilt, je eigen golf te creëren.