Skip to main content

Tilburg, Den Haag, 17 juli 2023

Strategie en investeringsagenda #Natuurinclusieve #Gezondheid van de Agenda Natuurinclusief: de kop is eraf, of zit erop, hoe je het ook wilt uitdrukken. We are on the move!

Het domein Gezondheid, getrokken door Renske Visscher en Rob Wolters is 1 jaar later begonnen dan de andere domeinen. We hebben dus een sprintje getrokken vanaf de start in januari jl. En wat heeft dat tot nu toe opgeleverd?

Ø Er ligt een eerste proeve van een strategie en investeringsagenda natuurinclusieve gezondheid, met daarin de nodige inspirerende acties / initiatieven. Denk aan acties als het vergroenen van terreinen van gezondheidsinstellingen, het bieden van natuurgerichte perspectieven van de meer dan 1 miljoen mensen die aan de kant van de maatschappelijke snelweg staan (actie “Green Escape”) en de actie Natuurinclusieve Gezondheid Lokaal.
Ø Er zijn afspraken gemaakt met andere domeinen over domeinoverschrijdende acties, zoals de actie “Oogsten van gezondheid” (werktitel) met het domein Landbouw en de actie Monetaire publieke gezondheidsbaten van nationale parken met het domein Financiën.
Ø Er heeft een energieke kick-off bijeenkomst Natuurinclusieve Gezondheid plaatsgevonden, er is een mooi kernteam Gezondheid geformeerd, die twee keer bij een is geweest, en tijdens de geweldige 1e #NatuurinclusiefTop heeft de workshop ‘Leven en Laten Leven’ plaatsgevonden, met inspirerende natuurinclusieve gezondheid-voorlopers.
Ø Samen met het Bureau Nationale Parken is het inspiratieseminar Natuurinclusief boost: Nationale Parken en Gezondheid georganiseerd.
Ø En er hebben veel verkennende overleggen plaatsgevonden, waarvan ik hier een (grote) handvol noem zonder volledig te zijn: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportMinisterie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitRIVM National Institute for Public Health and the EnvironmentAlles is GezondheidNederlandse ZorgautoriteitZorgverzekeraars NederlandIVN, Instituut voor natuureducatieNature For Health Staatsbosbeheer#Groene11PharosMVO NederlandVereniging Gehandicaptenzorg Nederlandde Nederlandse ggz#IPO en een aantal provincies, GGD GHOR NederlandVNG#TripleEWandelnet Stichting Gezond Natuur Wandelen #BasisinBeweging#BloomHealthyLife#NationaleParkenbureau#KeekYourChange, verscheidene gemeenten, enz. enz.
Ø We hebben deelgenomen aan de werkoverleggen van domeintrekkers en andere relevant NI-overleggen, zoals het NiNO, en waren er vele overleggen tussen het domein Gezondheid en het Programmabureau.

We gaan met volle vaart door, op weg naar een volledige en krachtige investeringsagenda natuurinclusieve gezondheid als onderdeel van een even krachtige Agenda Natuurinclusief 2.0. Iedereen die meewerkt, en dat zijn al heel veel mensen, organisaties en instellingen, geweldig bedankt! Vooral ook dank ook voor mijn collega #domeintrekkers en de mensen van het Programmabureau Agenda Natuurinclusief. Wat een groep geweldige mensen bij elkaar. Goed gedaan, Wytze Vries, de & André van der Zande. 

Meer informatie: neem contact op met Rob Wolters, via r.wolters@agendanatuurinclusief.nl of kijk op  www.natuurinclusief.nl