Skip to main content
Bewoners van wijken met veel groen voelen zich gezonder en gelukkiger. Steeds meer bewoners ervaren het zelf en ook steeds meer onderzoeken wijzen dat uit. Ook verplaatst de gezondheidszorg zich steeds meer naar wijken. Kwetsbare ouderen, mensen met ziekten als dementie en psychische problemen worden steeds meer in wijken begeleid en behandeld. Het verminderen van klimaateffecten, zoals hittestress, en de achteruitgang van biodiversiteit, vereisen tevens een lokale aanpak. Groen en gezondheid bieden een grote kans om op wijkniveau al deze uitdagingen het hoofd te bieden. En Covid-19 heeft ons laten zien hoe zeer nodig dat is. Maar waar loop je tegenaan in de integrale samenwerking die nodig is voor het realiseren van een gezonde groene wijk? En welke kansen biedt de nieuwe omgevingswet?

Nature For Health (NFH) organiseert Werk Inspiratie Sessies (WIS) over natuur en gezondheid. Enerzijds om onderzoeksresultaten en resultaten van projecten te presenteren, anderzijds om bepaalde thema’s uit te diepen. Wat deelnemers betreft mikken we op een zo breed mogelijk georiënteerd gezelschap: de beste ideeën ontstaan uit discussie met mensen van diverse disciplines en achtergronden. Het thema voor deze WIS is

              GEZONDE GROENE WIJKEN 

Donderdag 10 september 2020, van 14.00 -17.30 uur. De plaats van bijeenkomst: in of rond Tilburg (wordt zsm bekend gemaakt).

Klik hier voor het concept-programma en voor informatie om je per email op te geven voor deelname.