Skip to main content

Nature For Health (NFH) heeft het initiatief genomen om samen met andere geïnteresseerden de internationale conferentie  ‘Samen Natuurlijk Gezond – de Kracht van Groene Ruimte’ voor te bereiden. Hiervoor heeft NFH contact met Stichting Groene Stad en IUCN-The World Conservation Union, die bereid zijn om de conferentie mede te organiseren.

Rob Wolters, Joop van Hezik van Nature For Health en Rob Maessen, NFH-adviseur werken aan de voorbereidingen.

Het belang van natuur voor gezondheid is cruciaal en van onschatbare waarde voor onze moderne samenleving. Groene ruimtes bieden inspiratie en zijn het startpunt voor een nieuwe benadering van gezondheid, zorg en welzijn. De natuur is goed voor de gezondheid van mensen. De natuur helpt ons fysiek te ontspannen en te reflecteren op de kwaliteit van leven. De natuur biedt inspiratie en blijkt een effectief medicijn te zijn voor een breed spectrum aan aandoeningen.

De initiatiefnemer ziet het thema ‘samen natuurlijk gezond’ als een essentieel onderdeel van de sociale transitieprocessen die momenteel plaatsvinden op lokaal, nationaal en internationaal niveau en die een meer inclusieve en participatieve samenleving inluiden, met name in stedelijke omgevingen. Daarnaast krijgt de relatie tussen natuur en gezondheid steeds meer de waardering die het verdient. Door de corona-crisis is de relatie tussen gezondheid en natuur nog prominenter op de internationale agenda komen te staan. Door de “lock down” konden we de natuur herontdekken.

De conferentie zal ook plaatsvinden als uitwerking van het ‘WHO-manifest voor een gezond herstel van COVID-19’, waarin de bescherming van de natuur een van de belangrijkste prioriteiten is. De conferentie zal ook bijdragen aan de implementatie van het nieuwe #EU4Health-programma, de nieuwe EU-strategie voor biologische diversiteit en de Nota Gezondheidsbeleid 2020 – 2024 van de Nederlandse regering.

De planning is om de conferentie in de tweede helft van 2021 plaats te laten vinden, waarbij we uiteraard de ontwikkelingen rond corona nauwlettend volgen.

Interesse om mee te doen? Neem contact op met Rob Wolters via info@nfhfoundation.com of (+31) (06) 53691866