Skip to main content

Rob Wolters ondertekent namens Nature For Health de Green Deal Duurzame Zorg

Op  15 mei 2019 heeft een nieuwe ronde van de Green Deal Duurzame Zorg plaatsgevonden. In Amersfoort hebben 32 organisaties de deal getekend. Daarmee committeren ze zich aan het verduurzamen van de zorgsector in Nederland. Nature For Health (NFH) was één van de ondertekenaars. Rob Wolters tekende de Green Deal namens NFH, in bijzijn van de Minister van Medische Zorg, Bruno Bruins (zie foto). Sinds oktober 2018 hebben al 132 organisaties de Green Deal ondertekend. 

Doelstelling is om naast het terugdringen van CO2 zuiniger gebruik te maken van grondstoffen en te zorgen voor schoner water en een gezonde leefomgeving. Daarmee wil de zorg haar bijdrage aan milieuvervuiling en klimaatverandering sterk terugdringen.  Nature For Health richt zich vooral op pijler 4 van de Green Deal, het verbeteren van de leefomgeving van zorginstellingen en daarbuiten. 

NFH heeft zich onder meer gecommitteerd tot:

Ø Het delen van ervaringen met het belang van natuur en (publiek) groen voor dementie, oncologie, stress-gerelateerde ziekten, en geestelijke gezondheidsproblemen, en het helpen realiseren van een groene leefomgeving in wijken en rond zorginstellingen;

Ø Het bieden van mogelijkheden tot dialoog en uitwisseling van ervaringen en expertise op het vlak van “natuur voor gezondheid” via werkinspiratiesessies, seminars en congressen, inclusief internationale congressen;

Ø Het helpen stimuleren van onderzoek en praktijksituaties op het vlak van de integratie van natuur en groen in gezondheidsprogramma’s en behandelingen van ziekten (“natuur als medicijn”) en voor het voorkomen van gezondheidsproblemen (preventie). 

10 oktober 2019 is de volgende bijeenkomst van de Green Deal partners.