Skip to main content

De Natuur op Recept Maand Reeshof, September 2022, is succesvol afgesloten.

13 huisartsen, en praktijkondersteuners, fysio’s en verscheidene andere zorgverleners en gezondheidsorganisaties werkten mee aan de Maand, door patiënten en bewoners te wijzen op het belang van minstens 20 minuten buiten in de natuur zijn per dag. Op alle deelnemende praktijken en bij veel instellingen hingen de Natuur op Recept posters en werden mensen actief gewezen op contact met de natuur en de Natuur op Recept wandelingen tijdens deze Maand. Een en ander werd ondersteund door een gerichte social media campagne, fysieke aanwezigheid op Reeshofbijeenkomsten, zoals de Verenigingsmarkt Heijhoef, en publicaties in lokale en regionale media.

Aan het begin van de Maand werd de ‘Doorverwijskaart voor Natuur op Recept Reeshof – Van Gogh Nationaal Park’ gelanceerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd door initiatiefnemers Rob Wolters (directeur Nature For Health Foundation) en Frank van den Eijnden (Operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park). In de groene ‘buitenstad’ stadsdeel de Reeshof van gemeente Tilburg, nam wethouder Maarten van Asten de doorverwijskaart in ontvangst.

De wethouder reageerde enthousiast en stelde: “Hoe bijzonder is dat! Een Nationaal Park en een wijkinitiatief die elkaar vinden. Het is een mooi voorbeeld van brede samenwerking. Het past ook naadloos in ons beleid”. Zorgverleners in en om de Reeshof kunnen de kaart gebruiken om patiënten door te verwijzen naar het groene landschap dat in Brabant nagenoeg bij de voordeur begint: Van Gogh Nationaal Park. Het is in Nederland de eerste keer dat een dergelijke samenwerking met betrokkenheid van een nationaal park is vormgegeven.

Tevens vonden er in de Natuur op Recept Maand– zeven – mooie Natuur op Recept wandelingen plaats, onder leiding van gezondheidsexperts, voor iedereen, maar ook specifieke leeftijdsgroepen zoals 65+ en jongeren.

Meer informatie, zie hier: https://www.nahf.nl/natuur-op-recept-maand-reeshof-een-succes/