Skip to main content

Hier vindt u de privacy verklaring van Seven Waves. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Seven Waves 

Privacy-verklaring Seven Waves

  1. Inleiding 

U leest op dit moment de privacy verklaring van Seven Waves. Seven Waves is een consultancy op het vlak van natuur, circulaire economie, duurzaamheid en erfgoed. 

Er zijn situaties waarin uw gegevens door  Seven Waves verzameld worden, bijvoorbeeld als je Seven Waves benaderd met vragen of opdrachten. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u een vraag of probleem heeft inzake het gebruik van uw gegevens door Seven Waves, neem dan gerust contact op, dan lossen we het op! 

  1. Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Seven Waves. Deze worden hieronder toegelicht. 

01. Het versturen van nieuwsbrieven of updates. Seven Waves stuurt via e-mail nieuwsbrieven of updates. Deze informatiebronnen zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Seven Waves. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. 

02. Contact opnemen. Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Seven Waves via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel vraag of projectomschrijving.

03. Analytics. De website van Seven Waves verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die veel worden bezocht. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

  1. Ontvangers

De gegevens die Seven Waves ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

01. Mailchimp De nieuwsbrieven of updates worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief  of update, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

02. Yourhosting De e-mail van Seven Waves wordt gehost bij Yourhosting. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting.

     4. Opslagperiode

 Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Seven Waves, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. 

01. Het versturen van nieuwsbrieven of updates. Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt door een mail te sturen naar het informatie-emailadres op deze website. 

02. Contact opnemen. Op het moment dat u contact opneemt met Seven Waves via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden bewaard zolang als nodig voor het nakomen van opdrachten en beloften of vastlegging ten behoeve van projecten. 

03. Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

    5. Beveiliging

 Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Seven Waves of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Seven Waves. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Seven Waves prive is. u herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Seven Waves ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

   6. Uw rechten

 01. Recht op inzage. U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Seven Waves vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Seven Waves. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 

02. Recht op rectificatie. Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Seven Waves. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief of update kun je aanpassen door Seven Waves een email te sturen. 

03. Recht op overdracht. Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Seven Waves opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Seven Waves al de betreffende gegevens  over te dragen aan de andere partij. Uiteraard verandert dit niet de auteursrechtelijke bescherming van gegevens. 

04. Recht op wissen van gegevens.  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Seven Waves  vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. 

05. Recht op het indienen van een klacht. U heeft  het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Seven Waves niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wilt u niet dat Seven Waves uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via de informatie-mail op deze website onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

      7. Plichten

Seven Waves verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel en kennisbelang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Seven Waves via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief of update te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Seven Waves de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Seven Waves met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Seven Waves behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Seven Waves dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Seven Waves te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

8. Vragen? 

Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op via het contactformulier op deze website of via email.

(Deze privacy-verklaring is opgesteld geïnspireerd op de privacy-verklaring van VersGemerkt, met dank aan VersGemerkt).