Skip to main content

Op woensdag 30 november 2022 vond bij Stichting Urtica de Vijfsprong in Vorden een inspirerend Groene GGZ seminar plaats over Zingeving in relatie tot natuur en (positieve) geestelijke gezondheidzorg.

Urtica de Vijfsprong bestuurder-directeur Astrid van Zon opende het seminar samen met NFH directeur Rob Wolters, die het IVN/NFH kernteam Groene GGZ vertegenwoordigde. Rob heette iedereen welkom namens de Groen GGZ, ging in op het belang van natuur voor mentale gezondheid en – gezondheidszorg en eindigde met een indringende oproep: “Als ervaringsdeskundige vader kan ik me geen betere en effectievere behandeling voorstellen dan een behandeling die medicatie (waar nodig), zinvolle activiteiten, luisteren & praten, zingeving én contact met de natuur integreert.”

Astrid had een bevlogen verhaal over haar visie en ervaringen op het vlak van mens, natuur en zingeving, en hoe dat in de praktijk wordt gebracht bij Urtica de Vijfsprong. Zij benadrukte daarbij het belang van wederkerigheid. Ervaringsdeskundige Chantal gaf een praktijkbeschouwing over hoe natuur haar heeft geholpen en nog steeds helpt voor haar gezondheid. Piet J. Verhagen, bijzonder hoogleraar KULeuven en Psychiater GGZ Centraal, en Machteld Huber (grondlegger Positieve Gezondheid) gaven hun visie op de relatie tussen zingeving en (positieve) geestelijke gezondheid en de rol van de natuur daarbij. De presentaties vonden veel weerklank bij seminardeelnemers.

Zie hier voor meer informatie.