Skip to main content

Natural Soil Improvement is de nieuwste business unit binnen Triple E. Natural Soil Improvement heeft de afgelopen jaren een product ontwikkeld genaamd ‘Brickz’. Voor dit product is een Europees patent verleend. De organisatie heeft daartoe een eigen onderzoeks- en productiefaciliteit in Huissen, genaamd ‘Fytoraffinaderij de Groeiplaats’, waar ook bomen en biomassa worden geteeld.

Brickz zijn een combinatie van onder meer bagger (beter: ‘riviersediment’) en mycorrhiza, aangevuld met andere reststromen en leven (zaden, boomzaden, wormeneitjes, e.d.). Daarmee zijn Brickz een belangrijk nieuw product binnen de circulaire economie, omdat riviersediment de grootste afvalstroom van ons land is en door middel van Brickz wordt omgezet in een product dat toepasbaar is als bodemverbeteraar.

Brickz heeft de wind mee, want het kan kunstmestvervangen, en kunstmestproductie wordt steeds duurder, vooral door stijgende energieprijzen. Brickz heeft ook de wind mee, omdat het product een circulaire basis heeft, en dus bijdraagt aan het introduceren van een circulaire economie. Brickz is niet alleen een bodembemester, maar vooral ook een bodemverbeteraar, wat vooral belangrijk is in een tijd waarin het steeds duidelijker wordt dat bodems in Nederland, maar ook in heel Europa, zeer aangetast zijn. Bodemherstel is van belang voor productie, biodiversiteit, waterbeheer en klimaat.

Rob Wolters is al enige jaren Brickz ambassadeur, en werkt in die hoedanigheid nauw samen met Tom Bade, Directeur van Triple E en Natural Soil Improvement. In 2021 zat Rob Wolters in de Fyto-raffinaderij de Groeiplaats een nationaal symposium voor over duurzaam bodembeheer, in het bijzonder de resultaten van een groot project, waarin TripleE participeerde. De titel van de bijeenkomst was “Eindsymposium ‘Bagger, maaisel en plagsel als regionale bodemverbeteraar op basis van Brickz‘.

Rob Wolters en Tom Bade hebben in 2021 contacten gezocht met Bavaria Familiebrouwers, resulterend in een overeenkomst in 2022, waarin afgesproken wordt dat gestreefd wordt restproducten van het bierbrouwerijproces in Lieshout te gebruiken voor de productie van zogenoemde BierBrickz, die weer kunnen worden ingezet voor het verbeteren van de Brabantse bodem en de kweek van klimaatbomen.  We zijn al aardig op weg naar realisering.

Tevens verkennen Rob Wolters en Tom Bade gezamenlijk de internationale mogelijkheden voor Brickz, onder meer in relatie tot olijfolieproductie in Griekenland. Op dit vlak zijn al flinke stappen gezet.

Meer informatie: https://www.tripleee.nl/natural-soil-improvement/ of neem contact op met Tom Bade of Rob Wolters.