Skip to main content

Johan de Koning, hoofdredacteur van ‘Markant’ schrijft in het Augustus 2023 nummer het volgende: “Ook in de gehandicaptenzorg kijken organisaties met een nieuwe blik naar de terreinen die zij bezitten. Als je die op natuurlijker manier beheert, kan dat bijdragen aan de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers en bovendien aan de biodiversiteit. Ontkiemt er naast de Groene GGZ ook een Groene Gehandicaptenzorg?

Behandeling en verduurzaming gaan hand in hand

Rob Wolters was blij met het telefoontje dat hij kreeg vanuit ’s Heeren Loo. Hij is executive van Nature For Health en programmaleider van de Groene GGZ. Samen met IVN Natuureducatie en zijn eigen organisatie, is een groep ggz-instellingen een nieuw initiatief gestart waarin behandeling en verduurzaming hand in hand gaan. De oppervlakte die hun terreinen samen bestrijken, is groter dan een gemiddeld Nationaal Park.

Groenvisie aansluiten bij kernwaarden organisatie

En toen belden er ook organisaties vanuit de gehandicaptenzorg. ‘Met ’s Heeren Loo willen we nu een groenvisie maken die aansluit bij de kernwaarden van de organisatie’, zegt Wolters. ‘Die visie is gericht op mensen met een verstandelijke beperking, de vitaliteit van de medewerkers en de samenhang met buurten. Bovendien geeft ze een impuls aan de natuur.’ Titel van het project: Passie voor mensen en groene woonzorgparken.

Ervaringen overdragen aan anderen

‘Ik kan me goed voorstellen dat er zoiets gaat ontstaan als een Groene Gehandicaptenzorg’, zegt Jan Peter Niezink, programmamanager duurzaam ondernemen bij ’s Heeren Loo, ‘maar wij hebben besloten het eerst binnen onze eigen organisatie te gaan doen. Die uitdaging is al groot genoeg. We voelen wel de verantwoordelijkheid om onze ervaringen later ook aan anderen over te dragen.’

Niezink was degene die Nature For Health benaderde. Binnen ’s Heeren Loo zelf werkt hij samen met adviseur zorgvastgoed Nienke van de Berg. Zij vertelt dat er twaalf woonzorgparken binnen de organisatie zijn, met een totale oppervlakte van 450 hectare. De plannen voor het groenbeheer voor deze parken worden nog niet vanuit één visie ontwikkeld. Ook maken actuele thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit er nog onvoldoende deel van uit. ‘Toen vroegen we ons af wat onze visie op het groen eigenlijk is.’

Voor de rest van het artikel “In oprichting: De Groene Gehandicaptenzorg”, via https://www.vgn.nl/achtergrond/de-groene-gehandicaptenzorg 

Foto: Op de moestuin van Rohaan. Achter: Jolanda en Bart Braker. Voor: Edward van Nielen, Danny Nijhuis, Nigel de Jonge, Dirk Jan Wessels. Foto van Martine Sprangers

Het copyright van artikel ligt bij Markant.