Skip to main content

De domeinleiders en -trekkers van Agenda Natuurinclusief zijn op maandag 6 februari 2023 officieel bekend gemaakt.

Ik ben blij en trots te mogen melden dat ik domeintrekker Gezondheid ben; het domein dat december 2022 is toegevoegd aan de 8 al bestaande domeinen van Agenda Natuurinclusief.

De domeinleider Gezondheid is Renske Visscher, met veel ervaring in zowel zorg als “groen”.

De domeinleiders gaan zich inzetten om publieke en private partijen te verbinden en ze uit te dagen om een extra stap te zetten voor groen en natuur.  De domeintrekkers organiseren de samenwerking binnen het domeinteam, in afstemming met de domeinleider. Zij zorgen voor overzicht en voortgang, kijken naar kansen en belemmeringen. De domeinleiders en -trekkers zijn samen met de domeinteams de aanjagers van een natuurinclusieve samenleving.

Samen met stakeholders in het brede gezondheidsdomein, het programmabureau Agenda Natuurinclusief, Natuurinclusief ambassadeur André van der Zande, en de andere domeinleiders en – trekkers zullen we een boost geven aan natuurinclusieve gezondheid én aan de andere domeinen.

Dat gaat heel mooi worden!

Wil je meer weten of wellicht meedoen? Neem gerust contact met me op via r.wolters@agendanatuurinclusief.nl

Rob Wolters

Domeintrekker Gezondheid – Agenda Natuurinclusief