Skip to main content

Ik ben Rob Wolters, nr 6 op de lijst van Water Natuurlijk Brabantse Delta. Ik wil Noord-Brabant mooier en gezonder maken. Niet “terug naar het verleden”, maar wel “terug naar de toekomst”. Met een voorjaar zoals een voorjaar moet zijn: uitbundig mooi en divers, vogelgezang overal, meanderende beken, schoon stromend water waarin je vissen kunt zien zwemmen. Met boeren die mét de natuur meewerken, en die dus prioriteit geven aan gezonde watervasthoudende bodems. En die bestrijdingsmiddelen steeds meer laten staan. Omdat het anders kan, beter kan, gezonder kan. Ook voor de boer zelf.

En met een provincie en waterschappen die een duidelijk “neen!” zeggen tegen voortgaande grootschalige verstening en “verlelijking” van het Brabantse landelijk en stedelijk gebied. Neen, tegen nieuwe logistieke centra, die bodems en watersystemen aantasten. Omdat het genoeg is geweest. Omdat het ongezond is voor mens én natuur. Omdat we zuinig moeten zijn op grond én natuur. En op onze gezondheid en die van onze kinderen.

Maar tevens een Noord-Brabant met burgers die weten dat ze ook verantwoordelijk zijn en hun tuinen, daken of balkons vergroenen. Omdat alle stappen in de goede richting helpen. Burgers die een keuze maken voor een gezonde mens in een gezonde groene leefomgeving. Spreekt dit je aan? Stem dan 15 maart 2023 op Water Natuurlijk.

Uitslag: Water Natuurlijk Brabantse Delta ging van 2 naar 3 zetels op basis van de verkiezingen. In Tilburg was Water Natuurlijk – Brabantse Delta de enige bestaande partij die niet achteruitging in stemmen, maar aanzienlijk meer kiezers kreeg (13,8%) en zelfs groter bleef dan BBB, die in veel gemeenten van het waterschap de grootste werd.  Ik kreeg bijna 1000 voorkeursstemmen, vergelijkbaar met het aantal stemmen op de lijsttrekker van Water Natuurlijk Brabantse Delta.