Skip to main content

Seven Waves en Natural Soil Improvement (NSI) BV werken op het gebied van bodemverbeteraar Brickz samen. En die samenwerking zal de komende tijd worden geïntensiveerd.

Er is een aantal projectinitiatieven in ontwikkeling, ook met internationale dimensie, onder meer voor Spanje.

Seven Waves zal in de komende maanden – in opdracht en samen met NSI directeur Tom Bade – het eindsymposium organiseren voor het project ‘Bagger, maaisel en plagsel als regionale bodemverbeteraar op basis van Brickz’.  Het project loopt ten einde en via het symposium worden de resultaten uitgedragen.

Kijk ook eens hier.